Suvenyrinis bičių produktų rinkinys „Lietuvos pievų dvelksmas“